Skip to content

Hyrwyddwyr Newid Hinsawdd Cymru

Hyrwyddwyr Newid Hinsawdd Cymru

Hyrwyddwyr Newid Hinsawdd Cymru 2010

Pob blwyddyn rhwng 2008 a 2012, cynhaliwyd cystadleuaeth gennym i bobl ifanc.  Yr enillwyr oedd Hyrwyddwyr Newid Hinsawdd Cymru am flwyddyn.

Mae Hyrwyddwr Newid Hinsawdd yn lledaenu’r gair am sut gall pobl gymryd camau syml i leihau eu hôl-troed carbon. Roeddent yn defnyddio eu dylanwad i ddarbwyllo ffrindiau, teuluoedd a’r gymuned ehangach i wneud eu rhan i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd.

Buont yn siarad â llawer o bobl a grwpiau ar hyd a lled Cymru am y pethau bach y gall pawb ei wneud i leihau ein hôl-troed carbon.

Maent i gyd yn mynd yn rheolaidd i ddigwyddiadau, yn siarad â’r cyfryngau ac yn ysgrifennu erthyglau yn eu papurau lleol i godi ymwybyddiaeth o bethau y gallwn ni eu gwneud i leihau’r newid yn yr hinsawdd.

I gael gwybod mwy am yr hyn y bu Hyrwyddwyr Newid Hinsawdd yn ei wneud, cliciwch ar y dolenni ar y chwith.