Skip to content

Cynghorion i leihau'ch ôl-troed carbon

Cynghorion i leihau'ch ôl-troed carbon

Cynghorion i leihau'ch ôl-troed carbon

Mae'r llyfryn hwn yn rhoi cyngor syml i chi ar sut y gallwch leihau’ch ôl troed carbon.

Os hoffech gael copi neu os hoffech gael copïau ychwanegol ar gyfer digwyddiad rydych yn ei drefnu, anfonwch e-bost atom ar climate-change@wales.gsi.gov.uk.

Mae’n bosib gweld y ddogfen hon ar wefan Issuu hefyd.

Ewch i: wefan Issuu (dolen allanol)