Skip to content

Clybiau Rygbi

Clybiau Rygbi

James Hook a Mynd i'r Afael â'r Newid yn yr Hinsawdd: canllaw arbed ynni

Cadwch eich egni ar gyfer y cae.

Mae Llywodraeth Cymru yn cydweithio ag Undeb Rygbi Cymru a SWALEC i helpu i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd.

Mae canllaw arbed ynni, sef ‘Mynd i’r Afael â’r Newid yn yr Hinsawdd’ wedi’i anfon i dros 245 o glybiau sy’n aelodau o Undeb Rygbi Cymru ac i 86 o glybiau sy’n aelodau o Undeb Rygbi Rhanbarthau Cymru.

Yn y Canllaw, ceir cynghorion ac awgrymiadau gwerthfawr i helpu clybiau rygbi sy’n brin o arian ledled Cymru i arbed arian a helpu’r amgylchedd. Bydd y cyngor yn helpu’r clybiau i wneud newidiadau ymarferol i’r ffordd y maen nhw’n rhedeg tŷ’r clwb a’r tîm rygbi i’w helpu i arbed tipyn o arian, tra’n helpu hefyd i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd. Mae’r cyngor yn amrywio o ffyrdd sy’n defnyddio ynni’n fwy effeithlon i olchi dillad chwarae a gwresogi ystafelloedd newid i ailgylchu dŵr glaw ar gyfer dyfrhau’r cae.

Mae clybiau rygbi’n aml yn ganolog i’r gymuned, ac oherwydd bod rygbi mor boblogaidd yng Nghymru, y gobaith yw y bydd ymddygiad sy’n arbed ynni mewn clybiau rygbi yn ysgogi aelodau a chefnogwyr y clwb i ddilyn eu hesiampl er mwyn helpu Cymru i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd.

Lawrlwytho Dogfen

Dolenni perthnasol

Mae clybiau a thimau chwaraeon yng Nghymru yn cael eu hannog i olchi eu dillad ar 30º C mewn ymgais i arbed ynni.