Skip to content

Helpu Cymru i leihau ei Hôl Troed Carbon

Helpu Cymru i leihau ei Hôl Troed Carbon

gantorion o gôr lleol, Vocal Harmony

Tretio Teithwyr Trenau Abertawe i Berfformiad Cerddorol

Fe wnaeth cymudwyr Abertawe fwynhau perfformiad unigryw wrth iddynt gychwyn cymudo ar fore’r 22ain o Ebrill.

Mae ymgyrch Modd I Fyw yn annog pobl i ystyried defnyddio cludiant cyhoeddus ar deithiau hirach. Mae’n un o blith nifer o gamau syml y gallwn oll eu cymryd i gynorthwyo i frwydro’r newid yn yr hinsawdd ac arbed arian ar yr un pryd.

Darllenwch datganiad i’r wasg

Croeso i’n safle ôl-troed carbon

Cewch wybod ar sut i fyw bywyd carbon isel yn y tŷ, wrth deithio, yn y gwaith neu wrth siopa.


Hefyd, cewch gyngor a chefnogaeth am fusnesau, y sector cyhoeddus, grwpiau cymunedol a phobl ifanc ar sut i fynd i'r afael ag achosion ac effeithiau newid hinsawdd.

Dolenni perthnasol

Mae pobl Cymru'n cael eu hannog i'w 'Gwisgo Hi' yn 2014 trwy wisgo haen ychwanegol o ddillad a throi eu gwres i lawr i tua 18 gradd Celsius.
Wrth i’r cwmnïau ynni gyhoeddi codiadau, nid oedd amser gwell erioed i adolygu'r ffordd rydych chi'n defnyddio ynni yn eich cartref.