Skip to content

Helpu Cymru i leihau ei Hôl Troed Carbon

Helpu Cymru i leihau ei Hôl Troed Carbon

Scarlets: Phil John a Josh Turnbull

Beth fyddech chi’n ei wneud â diwrnod a hanner ychwanegol?

Mae pedwar prif glwb rygbi Cymru wedi addo cwtogi’r amser a dreulir ganddynt yn y gawod i bedwar munud er mwyn arbed dŵr ac ynni a thaclo’r newid yn yr hinsawdd ar yr un pryd.

Mae’r person cyffredin yn defnyddio tua 150 litr o ddŵr bob dydd, ond dim ond 30 litr o ddŵr y mae cawod o 4 munud yn ei ddefnyddio.

Arbedwch ynni, dŵr arian ac amser

Croeso i’n safle ôl-troed carbon

Cewch wybod ar sut i fyw bywyd carbon isel yn y tŷ, wrth deithio, yn y gwaith neu wrth siopa.


Hefyd, cewch gyngor a chefnogaeth am fusnesau, y sector cyhoeddus, grwpiau cymunedol a phobl ifanc ar sut i fynd i'r afael ag achosion ac effeithiau newid hinsawdd.

Dolenni perthnasol

Mae pobl Cymru'n cael eu hannog i'w 'Gwisgo Hi' yn 2014 trwy wisgo haen ychwanegol o ddillad a throi eu gwres i lawr i tua 18 gradd Celsius.
Wrth i’r cwmnïau ynni gyhoeddi codiadau, nid oedd amser gwell erioed i adolygu'r ffordd rydych chi'n defnyddio ynni yn eich cartref.